Skip to content

Quan hệ giữa chi phí và mức độ bảo trì

Tháng Một 16, 2011

Ngày nay, dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, vận tải hay xây dựng,Quý khách hàng vẫn phải đối mặt với thực tế chung là việc kinh doanh ngày càng mang tính cạnh tranh cao.

Nhu cầu phải giao hàng đúng lúc trong khi đầu tư cho thiết bị thường đòi hỏi vốn lớn đã tạo nên áp lực ngày càng tăng cho nhà máy và thiết bị.Thiết bị cần phải được khai thác tối đa công xuất cũng như thời gian ngừng máy được giữ ở mức tối thiểu.

Chế độ bảo dưỡng đúng cũng như việc quản lý và thực hiện tốt chế độ đóng vai trò không thể thiếu trong việc làm giảm chi phí thiết bị và thông qua đó làm giảm chi phí sản xuất.

Chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp cho khách hàng dầu nhớt chất lượng cao với giá cả hợp lý và cạnh tranh mà còn cung ứng các dịch vụ kỹ thuật sau đây để thiết bị của Quý khách hàng hoạt động tối đa với chi phí thấp nhất.

CÁC SẢN PHẨM CHÚNG TÔI ĐANG KINH DOANH:  NĂM 2011Adrano D 208

And Adrano 3203

ADV. BRAKE & CHAIN CLEANER

ADVANCE BRAKE 5.1

ADVANCE ULTRA CHAIN

ADVANCE COOLANT Dil.

ADVANCE FILTER OIL

ADVANCE FORK 5

ADVANCE FORK 7.5

ADVANCE FORK 15

ADVANCE GEAR 10W 40

ADVANCE HELMET & VISOR

ADVANCE RACING M

ADVANCE RACING X

ADVANCE SCOOTER 2

ADVANCE SX 2

ADVANCE SX 4 15W 40

ADVANCE ULTRA 2

ADVANCE ULTRA 4 10W 40

ADVANCE VSX 2

ADVANCE VSX 4 15W 50

Albida EP 2

Albida GC 1

Albida HDX 2

Albida RL 2

Albida SDM 1

ALEXIA 50

EP 0 ALVANIA

EP 1 ALVANIA

ALVANIA EP 2

ALVANIA GL 00

ALVANIA GREASE WR 2

ALVANIA HDX 2

ALVANIA RL 3

Argine S 30

Argine T 30

Argine T 40

Argine X 40

CASSIA CHAIN 1000

CASSIA HT CHAIN

CASSIA CHAIN HTS 2

CASSIA LT CHAIN

CASSIA CHAIN LTS 1

CASSIA CR

CASSIA EPS 2

CASSIA FLUID GL 150

CASSIA FLUID GL 220

CASSIA FLUID GL 320

CASSIA FLUID GL 460

CASSIA FLUID GLE

CASSIA FLUID HF 15

CASSIA FLUID HF 32

CASSIA FLUID HF 46

CASSIA FLUID HF 68

CASSIA FLUID HF 100

CASSIA RLS 2

CASSIA XTS

CATENEX S 541

Clavus 32

Clavus 46

Clavus 68

Clavus AB 46

Clavus AB 68

Clavus G 32

Clavus G 46

Clavus G 68

Clavus R

Clavus SD

AP COREN 68

COREN AP 100

COREN AS 46

COREN AS 68

COREN D

COREN P 68

COREN P 100

COREN S 46

COREN S 68

COREN S 100

COREN V

DARIN R GREASE 2

DENTAX 90

DENTAX G 80W 90

DIAL D

DIAL DX

Dial S

Donax TA

Donax TC 10W

Donax TC 30

Donax TC 50

Donax TD 10W 30

Donax TDS 10W 30

Donax TF

Donax TM

Donax TX

Donax TZ

Donax UB

Donax YB

DROMUS B

EDELEX 945

EDELEX 956

Ensis OIL N

Ensis RX

Ensis T

Ensis V

FM Grease HD 2

GADINIA 30

GADINIA 40

AL GADINIA 30

AL GADINIA 40

Garia 405 M-32

Garia 603 S-15

Garia 613 M-15

GEAR SI 1500

GETRIEBEOEL EP 75W 90

Glycoshell CONCENTRATE

Harvell 15W T 40

Harvell TX 10W 40

HELIX DIESEL PLUS 10W 40

HELIX DIESEL PLUS 5W 40 VA

HELIX DIESEL SUPER 15W 40

HELIX DIESEL ULTRA 5W 40

HELIX F 5W 30

HELIX PLUS 10W 40

HELIX PLUS 10W 30 AH

HELIX PLUS 5W 40 S

HELIX SUPER 15W 40

HELIX ULTRA 5W 40

HELIX ULTRA 5W AB 30

Retinax CS 00

Retinax EP 2

Retinax HD 2

Retinax HDX 2

HELIX ULTRA 5W AG 30

HELIX ULTRA 5W 30 AP

HELIX ULTRA 5W AX 30

HELIX ULTRA EXTRA 5W 30

HELIX ULTRA 10W 60 RACING

HELIX ULTRA 5W VX 30

HELIX ULTRA 0W X 30

Hydrau HM 46

Hydrau HM 68

IRUS FLUID C

IRUS FLUID DU

LAVA Parab. Superconcentrate.

WASH CONCENTRATE Windshield

LAVA Windshield DILUTED

LHM S

CLEAN HANDS

Macron 205 M-5

Macron 205 M-8

Macron 401 F 22

Macron 401 F 32

Macron EDM 110

Macron EDM 130

Macron SL 501

Malleus ET 2

Malleus GL 65

Malleus GL 95

Malleus GL 205

Malleus OGH

Malleus RSB

MELINA 30

MELINA 40

MELINA S 30

Metaline BY 601

Metaline D 3202.02

Morlino 5

Morlino 10

Morlino 32

Morlino 68

Morlino 100

Morlino 150

Morlino 220

Morlino 320

MOULDOIL P 5

MULTISERVICE

MYSELLA LA 40

MYSELLA MA 40

MYSELLA XL 40

NATURELLE HF E 32

NATURELLE HF E 46

NAUTILUS biodegradable

NAUTILUS PREMIUM

Neritic HV

OMAL 68

OMAL 100

OMAL 150

OMAL 220

OMAL 320

OMAL 460

OMAL 680

OMAL F 320

OMAL HD 150

OMAL HD 220

OMAL HD 320

OMAL HD 460

OMAL HD 680

OMAL RL 220

ONDINA 909

ONDINA 917

ONDINA 924

ONDINA 933

OSSAGOL V

The PARAFINOIL

Retinax LX 2

Rhodin EP 2

Rhodin RL 3

Rimula 15W 40 D

Rimula D 30

Rimula D 40

Rimula SIGNIA 10W 40

Rimula SUPER 15W 40

Rimula SUPER FE 10W 40

ULTRA 10W 40 Rimula

Rimula ULTRA 5W 30

Rimula X 10W

Rimula 10W X 30

Rimula 15W X 40

Rimula 20W X 20

Rimula X 50

ROTELLA DD + 40

S 6800 C

SF 5288 75W 80

SHELL GREASE 2 FG

SIRIUS X 40

SIRIUS 15W 40

Sital E 403

SPIRAX A 80W 90

SPIRAX A 85W 140

SPIRAX A 90 LS

SPIRAX ASX 75W 90

SPIRAX AX 80W 90

SPIRAX G 80W

SPIRAX G 80W 90

SPIRAX GSX 75W 80

SPIRAX GX 80W

SPIRAX 90 MB

Stamina EP 2

Strombus MP

TELLUS 22

TELLUS 32

TELLUS 37

TELLUS 46

TELLUS 68

TELLUS 100

TELLUS S 32

TELLUS S 46

TELLUS S 68

TELLUS T 15

TELLUS T 32

TELLUS T 46

TELLUS T 68

THERMAL FLUID S

THERMA OIL B

Tivela GL 00

Tivela S 150

Tivela S 220

Tivela S 320

TONNA S 32

TONNA S 68

TONNA S 220

TONNA T 68

TONNA T 220

Torcula 32

Torcula 100

TRANSMISSION MA 75W 90

TURBO T 32

TURBO T 46

TURBO T 68

TURBO T 100

TURBO CC 46

Valvate J 460

The Vexilla

Vexilla G

Vexilla S 32

VOLUTE H 300

X – 100 SUPER 20W 50


BP INDUSTRIES

INDUSTRIAL SPECIALTIES

SAW OIL

CF SOL 32

4160 W White petrolatum

HP ENERGOL 0

HP ENERGOL 5

HP 10 ENERGOL

The ENERPAR 10

ENERPAR 11

ENERGOL WM 2

ENERGOL WM 6

ENERPAR T 017

ENERTHENE 20

TRANSCLEAN 801


METAL CUTTING

SEVORA 120

SEVORA 723 M

FEDARO 16

MICROTREND 231

SYNTREND 341 G


TRANSMISSION OF HEAT

Transcal LT

Transcal N

Transcal SA


Dielectrics

Dielectric 180

Dielectric 200

ENERGOL JS-R


HYDRAULIC

HYDRAULIC OIL 32

HYDRAULIC OIL 46

HYDRAULIC OIL 68

ENERGOL HLP-HM 15

ENERGOL HLP-HM 22

ENERGOL HLP-HM 32

ENERGOL HLP-HM 46

ENERGOL HLP-HM 68

ENERGOL HLP-HM 100

ENERGOL HLP-HM 150

ENERGOL SHF-HV 32

ENERGOL SHF-HV 46

ENERGOL SHF-HV 68

ENERGOL HL-XP 32

ENERSYN H 524

ENERSYN SF-C 14

ENERSYN SF-C 15

Bartran 46

Bartran 68

Bartran 220

Bartran HV 15

Bartran HV 32

Bartran HV 46

Bartran HV 68


FOOD INDUSTRY

BIOHYD 32

ENERGOL GR-FG 220

ENERGOL GR-FG 460

Energrease A-2 FG


GEARS

ENERGOL OGL 460

ENERGOL OGL 461

ENERSYN EPX 3200

EPX ENERSYN 46M

 

ENERSYN EPX 6800

ENERGOL GR-XP 68

ENERGOL GR-XP 100

ENERGOL GR-XP 150

ENERGOL GR-XP 220

ENERGOL GR-XP 320

ENERGOL GR-XP 460

ENERGOL GR-XP 680

ENERGOL GR-XP 1000

ENERSYN EP-XF 150

ENERSYN EP-XF 220

ENERSYN EP-XF 320

ENERSYN EP-XF 460

ENERSYN SG-XP 220

ENERSYN SG-XP 460

ENERSYN SG-XP 680


PNEUMATIC TOOLS

ENERGOL RD-E 46

ENERGOL RD-E 100


GUIDES AND BUS

ENERGOL GHL 32

MACCURAT D 68

MACCURAT D 150

MACCURAT D 220


STEAM MACHINE / SLEEVE SHAFT

ENERGOL AC-460 C

ENERGOL DCW 1000


INDUSTRIAL DIESEL GAS

ENERGOL LFM

ENERGOL IC-DG 40


Industrial diesel engines

ENERGOL DS-3153

ENERGOL DS-3 154

ENERGOL IC-HF (X) 304

ENERGOL IC-HF (X) 404


TURBINE

TURBINOL X 32

TURBINOL X 46

TURBINOL X-EP 46

ENERGOL THB 32

ENERGOL THB 46

ENERGOL THB 68

ENERGOL THB 100

ENERGOL TH-46 HT

ENERGOL TH-68 HT


TEXTILE INDUSTRY

TXN ENERGOL 22

TXN ENERGOL 32


COMPRESSORS see

ENERGOL RC-R 32

ENERGOL RC-R 46

ENERGOL RC-R 68

ENERGOL RC-R 100

ENERGOL RC-R 4000 46

ENERSYN RC-S 32

ENERSYN RC-S 46

ENERSYN RC-S 68

ENERSYN RC-S 8000 ISO VG 46

ENERSYN TC-68 S

ENERGOL LPT 32

 

ENERGOL LPT 46

ENERGOL LPT 68

ENERGOL LPT 100

ENERGOL LPS-PO 68

ENERGOL LPS 68


GREASES

Energrease HTG 2

Energrease HTG 461M

Energrease LC 1

Energrease LC 2

Energrease LCX 222

Energrease LS 3

Energrease LS-EP 00

Energrease LS-EP 0

Energrease LS-EP 2

Energrease MM-EP 1

Energrease MP-MG 2

Energrease PR 3 G

Energrease SY 1501

Energrease SY 2202

Energrease SY 4600

Energrease SY 4601

Energrease SY-HT 2

Energrease SY-462 HT

Energrease SY-PM


Release agents

ARGA

GARA

Moldex


HEAT TREATMENT

QUENDILLA


Circulation System

220 ENERGOL PM

ENERSYN PMS 220

ENERGOL CS 68

ENERGOL CS 100

ENERGOL CS 150

ENERGOL CS-HB 220

ENERGOL CS-HB 320

ENERGOL HTX 68

ENERGOL HTX 150

ENERGOL HTX 220

ENERGOL HTX 320

ENERGOL HTX 460

ENERGOL HTX 1000ELECTRICAL INSULATING

Electra 3

TENSION Dielectric


ANTI CORROSION PROTECT

AntiX F


METAL CUTTING

IBERCUT 20 C

IBERCUT 20 L

The IBERCUT 30

The IBERCUT


TRANSMISSION OF HEAT

Multigrade THERMAL


ELECTRO EROSION

IBERCUT EDM-2


HYDRAULIC

Hidrol 32

Hidrol 46

Hidrol 68

Hidrol 100

TELEX HVLP 32

TELEX HVLP 46

TELEX HVLP 68

HYDRAULIC C-3 EP

SC HYDRAULIC

TELEX E 5

TELEX E 10

TELEX E 15

TELEX E 22

TELEX E 32

TELEX E 46

TELEX E 68

TELEX E 100

HIDROFLUX EP 22

HIDROFLUX EP 32

HIDROFLUX EP 46

HIDROFLUX EP 68

HIDROFLUX EP 100

HIDROFLUX EP 150


GEARS

SUPER TAURO PAG 150

SUPER TAURO PAG 220

SUPER TAURO PAG 320

SUPER TAURO PAG 460

SUPER TAURO PAG 680

SUPER TAURO PAG 1000

SUPER TAURO SYNTHETIC 100

SUPER TAURO SYNTHETIC 150

SUPER TAURO SYNTHETIC 220

SUPER TAURO SYNTHETIC 320

SUPER TAURO SYNTHETIC 460

SUPER TAURO TH 150

SUPER TAURO TH 220

SUPER TAURO 68

 

SUPER TAURO 100

SUPER TAURO 150

SUPER TAURO 220

SUPER TAURO 320

SUPER TAURO 460

SUPER TAURO 680

SUPER TAURO 1000

TAURO 100

TAURO 150

TAURO 220

TAURO 320

TAURO 460

TAURO 680

ZEUS EP 80W GL-5

ZEUS EP GL-May 1990

ZEUS EP GL-5140


EQUIPMENT PNEUMATIC

ASTRA 46

ASTRA 100ZEUS GUIDE 32

ZEUS GUIDE 68

ZEUS 150 GUIDE

ZEUS 220 GUIDE


STEAM MACHINE

HELEN 140

HELEN 200

HELEN 240


TURBINES

ARIES 7

ARIES 15

ARIES 22

ARIES 32

ARIES 46

ARIES 68

ARIES 100

ARIES 125

ARIES 150

ARIES 220

ARIES 380

ARIES TURBOGÁS 32

ARIES TURBOGÁS 46

ARIES TURBO 32-46 – 68 – EP

SYNTHETIC COMMANDER EHC 46


COMPRESSORS

SYNTHETIC THOR 100

MERAK VDL 32

MERAK VDL 46

MERAK VDL 68

MERAK VDL 100

MERAK VDL 150

POLAR 32

POLAR 46

POLAR 68

 

GREASES

GRAS TUNNEL 2

GRAS Lytic COMPLEJO INDUSTRY 1

GRAS Lytic COMPLEJO INDUSTRY 2

GRAS Lytic EP 0

EP 1 Lytic GRAS

GRAS Lytic EP 2

GRAS Lytic EP 3

GRAS SPECIAL EP 2 / 3

GRAS Lytic MP 2

GRAS Lytic MP 3

GRAS Lytic INDUSTRY 2

GRAS CALCIUM 2

GRAS CALCIUM 3


Release agents

The DEMOLDOIL


HEAT TREATMENT

IBERT 15

IBERT 24

IBERT 34

IBERT 44-H

IBERT 99F


SYSTEMS MOVEMENT

Circulation 220

Circulation 320

Circulation 460

Circulation 390

Circulation 680

Circulación EP 68

Circulación EP 100

Circulación EP 220

Circulación EP 320

Circulación EP 460

Circulación EP 680

MULTI EXTRA 30

MULTI EXTRA 40 

 


REPSOL AUTO


LIGHT ENGINES # HEAVY ENGINES # Outboard # AGRICULTURAL ENGINES # MOTORCYCLE ENGINES # Listening & DIFFERENTIAL # Listening & DIFFERENTIAL

GREASES # AUTO SPECIALTIES

ENGINE LIGHT

ELITE ECO-XXI 0W30

ELITE TDI 505.01 5W40

ELITE COMMON RAIL 5W30

ELITE Competicion 5W40

ELITE COSMOS 0W40

ELITE EVOLUTION 5W40

ELITE 10W40 INJECTION

ELITE 15W40 INYECCION

INYECCION ELITE PLUS 15W40

ELITE LONG LIFE 507.00/504.00 5W30

ELITE 10W30 MEGAFLUX

ELITE 10W40 Multivalve

SUPER ELITE 20W50

ELITE TDI 15W40

ELITE TURBO LIFE 0W30 50601

G PETROL MULTI 20W40


HEAVY MOTORS

TURBO DIESEL 15W40 THPD

TURBO DIESEL 10W40 UHPD MID SAPS

TURBO DIESEL UHPD10W40

TURBO DIESEL VHPD 5W30

SUPER TURBO DIESEL 15W40 ShpD used in adhesiolysis

G MULTI 10W30

MULTI G DIESEL 15W40

SERIES 3 DIESEL SAE 30

SERIES 3 DIESEL SAE 40


Outboard

ELITE NAUTICAL 2T


AGRICULTURAL MOTORS

CERES STOU 15W40

ORION UTTO


ENGINES MOTORCYCLE

MOTO RACING 4T 10W50

 

MOTO 4T 15W50

MOTO 2T Competicion

MOTO HORQUILLAS

MOTO 2T SCOOTER

MOTO SCOOTER 4T 10W40

MOTO SCOOTER 4T 5W40

MOTO 2T SYNTHETIC

MOTO SYNTHETIC 4T 10W40

MOTO 2T STANDARD

Transmisión MOTO 2T

MOTORCYCLE CADENAS


DIFFERENTIAL gear and

CARTHAGE limited slip EP 80W90

CARTHAGE CAJAS EP 75W90

CARTHAGE CAJAS FE LD SAE 75W80

CARTHAGE EP 90

CARTHAGE FE LD SAE 75W90

CARTHAGE Multigrade 80W90 EP

CARTHAGE Multigrade EP 85W140

CARTHAGE towing INTEGRAL 75W90

EPM CS 80

EPM CS 90

MATIC ATF

MATIC III

SYNTHETIC MATIC

Transmisión TO-4 SAE 10W

Transmisión TO-4 SAE 30

Transmisión TO-4 SAE 50

TELEX W

DIESEL SERIES 3 10W


GREASES

GRAS LI. COMPLEJO Automoción 2 / 3

GRAS MOLIGRAS EP 2

GRAS Lytic CENTRALIZED 00

GRAS Lytic EP 0

EP 1 Lytic GRAS

 

GRAS Lytic EP 2

GRAS Lytic EP 3

GRAS SPECIAL EP 2 / 3

GRAS Lytic MP 2

GRAS Lytic MP 3

GRAS CALCIUM 2

GRAS CALCIUM 3

GRAS IBERFARM 88 00


AUTO SPECIALTIES

ANTIFREEZE 30%

ANTIFREEZE ORGANIC

PURE ORGANIC ANTIFREEZE

PURE ANTIFREEZE

LIQUID FRENES DOT 4

CLEAN POLISHING INTERIOR

CLEAR Windshield

MULTIPURPOSE

SHAMPOO 

DEFORMATION OF METALS

SYSTEMS OF MOVEMENT

MAGNA 68

MAGNA 100

MAGNA 150

MAGNA 220

MAGNA 100 PM


HYDRAULIC

Hyspin VG 5

Hyspin VG 32

Hyspin VG 46

Hyspin VG 68

Hyspin AWS 10

Hyspin AWS 15

Hyspin AWS 22

Hyspin AWS 32

Hyspin AWS 46

Hyspin AWS 68

Hyspin AWS 100

Hyspin AWS 150

Hyspin ZZ 46

Hyspin ZZ 68

Hyspin AWH-M 15

Hyspin AWH-M 32

Hyspin AWH-M 46

Hyspin AWH-M 68

Hyspin AWH-M 100

ALPHASIN T 32-46

ANVOL WG 46


Enclosed gears

ALPHA SP 68

ALPHA SP 100

ALPHA SP 150

ALPHA SP 220

ALPHA SP 320

ALPHA SP 460

ALPHA SP 680

ALPHASYN HG 100

ALPHASYN HG 150

ALPHASYN HG 220


COMPRESSORS

AIRCOL PD 32

AIRCOL PD 46

AIRCOL PD 68

AIRCOL PD 100

AIRCOL PD 150

AIRCOL SN 68

AIRCOL SN 100

AIRCOL 299

Icematic SW

PNEUMATIC TOOLS

OIL RD 100

 

TRANSMISSION OF HEAT

PERFECTO HT 5


TURBINES

PERFECTO T 32

PERFECTO T 46

PERFECTO T 68

PERFECTO T 100


GUIDES AND BUS

MAGNA GC 32

MAGNAGLIDE D 32

MAGNAGLIDE D 68

MAGNAGLIDE D 220


METAL CUTTING

ALUSOL TX

CLEAREDGE EP 284

COOLEDGE BI

COOLEDGE CB

COOLEDGE SG

Hysol R

Hysol X

SUPEREDGE 4

SYNTILO 22

SYNTILO 225 R

SYMTILO 81 E

SYNTILO R 4

SYNTILO R PLUS

SYNTILO XPS

HONILO 930

HONILO 971

HONILO 980

HONILO 981

ILOCUT 152

ILOCUT 154

ILOCUT 482

ILOCUT 534 B

VARIOCUT C 103

VARIOCUT C 201

VARIOCUT C 334

VARIOCUT C 460

ILOBROACH 11

ELECTRO EROSION / Dielectric

SE 180 FLUID


Corrosion protection

AQUA RUSTILO 2

RUSTILO DWX 10

RUSTILO DWX 21

RUSTILO DWX 22

RUSTILO DWX 30

 

RUSTILO DWX 33

HEAT TREATMENT

ILOQUENCH 1


INDUSTRIAL CLEANING

CARECLEAN MP

CARECLEAN S-PREMIUM

CARECLEAN PLUS

FLEXICLEAN

TECNICLEAN AS 58-62

TECNICLEAN DG 1


Release agents

CASTCON 102

CASTCON 106

CASTCON 132


GREASES

ALPHA GEL

RED RUBBER GREASE

SPHEEROL AP 2

AP SPHEEROL 3

EPL SPHEEROL 0

SPHEEROL EPL 2

SPHEEROL LMM

SPHEEROL SX 2


DEFORMATION OF METALS

ILOFORM BW

ILOFORM 11-101

ILOFORM PNW 124

ILOFORM PS 104 

Advertisements

From → Uncategorized

Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: